Linking you to greater opportunities
stacks_image_C810D553-1026-494C-8725-A610C1E647CB
Məktəbli uşaqlar


Bizdə orta və yuxarı sinif şagirdləri üçün də dərslər keçirilir. Bizim Amerikalı müəllimlər yalnız qramatikanı öyrətmirlər. Onlar interaktiv metodlar vasitəsi ilə tələbələrə İngilis dilində sərbəst nitqlə danişmağa kömək edirlər.

Azərbaycanda və ya xaricdə təhsilini İnglilis dilində davam etdirmək və ya İngilis dilində danışan insanlarla ünsiyyət qurmaq istəyən tələbələr üçün bu kurslar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
stacks_image_47BB6A50-7E6B-46E5-B72C-9CFD6199CA54
Dərslər həftədə iki dəfə 60 dəqiqə olacaq. Aylıq ödənişi 30 AZN dır. İnterchange 1 tələbə kitabı, 1 ev tapşırığı kitabı və 1 İngilis dilində danışıq və tələffüz praktikası ilə diski 5 AZN-a almaq olar. (xəritəyə baxın)