Linking you to greater opportunities

Müəllimlərin treninqi

İnterlink təlimatçisı Sülh Korpus təlimatçisı ilə birlikdə “SOS Uşaq Kəndləri” Sumqayit Tədris Dəstək Mərkəzində işləyən müəllimlər üçün 10 sessiya daxil olan “İnteraktiv metodlar ilə tədris” kursunu təqdim etdilər. Kursun proqramına görə bütün dərslər interaktiv formada keçirildi. Beləliklə Sumqayit TDM-də işləyən müəllimlər müasir metodlar haqqında məlumat alib, onların necə işləməsini şəxsi təcrübə və müşahidələri vasitəsi ilə öyrənmək imkanını əldə etdilər. İştirakçilər kursun sonunda interaktiv metodlara uyğun dərslərini müvəffəqiyyətlə təqdim etdilər və sertifikat aldilar.TT TT1 TT3